Waar bent u op zoek naar?

Premium brand of Affinity Barber

+31 (0)6 49 34 98 49
Ella Fitzgeraldplein 34, 3543 EP Utrecht

Privacybeleid

Privacy beleid & Cookies

Elegantiae Esthetic Clinic hecht belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring kunt u dan ook informatie vinden of, hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

Beveiligd

Elegantiae Esthetic Clinic is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarmee zij werkt en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Elegantiae Esthetic Clinic houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser.

Elegantiae Esthetic Clinic gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Elegantiae Esthetic Clinic maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar relaties c.q. bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten & diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten & diensten van Elegantiae Esthetic Clinic.

Elegantiae Esthetic Clinic maakt incidenteel gebruik van (Google) advertenties, deze maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Elegantiae Esthetic Clinic zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Bewaartermijn gegevens

Elegantiae Esthetic Clinic bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. In beginsel bewaart Elegantiae Esthetic Clinic deze gegevens zo lang als u een relatie bij ons bent of tot het moment u uw toestemming intrekt. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Elegantiae Esthetic Clinic zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

Wijzigen van de privacyverklaring
Elegantiae Esthetic Clinic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Elegantiae Esthetic Clinic op deze website.

Contact

Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de Algemene verordening gegevensbescherming en cookiebepaling in de Telecom wet.

Heeft u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met Elegantiae Esthetic Clinic

Onze contactgegevens zijn:

Elegantiae Esthetic Clinic

Ella fitzgeraldplein 34

3543 EP Utrecht

E. info@elegantiaeclinic.nl